جوجتیسو


جوجتیسو

جوجتیسو یکی از ورزش های رزمی است که از مهم ترین اصول آن، بهره گیری از حداقل تلاش برائ دستیابی به حداکثر نتیجه است.

 

به گزارش خبرنگار ورزشیممتازنیوز،  جوجتیسو یکی از رشته های ورزشی و  دارای قدمتی چند هزار ساله است که در چند سال قبل اشخاص مختلفی کوشیده اند به این رشته در سراسر ایران، سرو سامان بدهند و اکنون توجه بسیاری از جودو کاران به این رشته متمایل گشته و در استانهای مختلف رزمی کاران بسیاری به آن پرداخته اند و به طور رسمی در مسابقات ملی و جهانی آن شرکت می کنند ، اما تاریخچه جوجتیسو چیست و این رشته از کجا آمده است .

 

تاریخچه هنرهای رزمی، چندان با دقت نگاشته شده است اما آنچه شواهد نشان می دهد این است که از همان آغاز،  شکل های متفاوتی  از هنرهای  رزمی وجود داشته است که هر کدام به صورت مستقل از بقیه شکل گرفته اند.

 

جوجتیسو یکی از ورزش های رزمی است که به مبارزه از فاصله نزدیک با یک رقیب مسلح یا غیر مسلح گفته می گردد و معمولا به عنوان هنری دفاعی شناخته می گردد و  سبکی از مبارز با دستان خالی است کە می تواند  از سلاح های کوچک نیز در برابر حریفان استفاده کند.

 

استفاده از اصل مهم حداقل تلاش برائ رسیدن به حداکثر نتیجه به فردی با جثه کوچکتر  امکان می دهد تا فرد حریفی بسیار بزرگتر از خود را شکست دهد،  جوجتیسو از اصول اهرم و تعادل و مومنتوم برائ بهره گیری  از قدرت خود حریف برائ شکست وی استفاده می کند.

 

چه کسانی جوجتیسو را راه اندازی کردند؟

 

 در حدود ۳۰۰۰ سال قبل کشاورزان و روستاییان ژاپنی برائ مقابله با سارقان و سربازان  امپراتوری که به قصد غارت به آنها هجوم می آوردند  اقدام به ابداع فنون و حرکاتی کردند که امروزه آن را به نام جوجتیسو می شناسیم،  حرکات شامل ضربه زدن،  گرفتن، پرتاب کردن و فشار آوردن بر روی مفاصل حریف بود،‌ در دوران  مختلف استادان این فنون با تعلیم و گسترش آن سبب پیشرفت و تکامل کیفی و کمی تکنیک های جوجتیسو شدند در این میان گفته می گردد که ورزش جودو نیز با تکمیل  و توسعه بخشی از فنون جوجتیسو حذف حرکات مرگبار خطرناک آن به وجود آمده است.

 

با باز شدن درهای ژاپن به روی جهان غرب در ۱۸۰۰ میلادی و تغییر ساختار نظام سیاسی ژاپن ،‌برای اولین بار غربی ها به وجه های مختلف فرهنگ ژاپن دست یافتند. رزمی کاران بسیاری از ژاپن،‌ به نقاط مختلف جهان سفر کردند و مهارت های خود را نمایش  دادند ، جوجتیسو کاهایی هم با سفر به اروپا و آمریکا ضمن به نمایش  گذاشتن و حرکات خود،‌کشتی گیران و بوکسورها معروفی را در مسابقات به چالش کشیدند و این گونه بود کە این هنر رزمی  که به عنوان هنری به نسبت نرم دسته بندی می گردد به اروپا وارد شد و بسیاری  را جلب خودت کرد.

 

ورود جوجتیسو به ایران

 

جوجیستو با ورود مستشاران خارجی که برائ آموزش به نیروهای پلیس به ایران آمده بودند برائ اولین بار وارد ایران شد و اولین تکنیک های نوین این ورزش به ایرانیان معرفی شد و همچنان در اختیار نیروی نظامی و انتظامی بود و با نام فنون دفاع مشخص در ایران شناخته و به علاقمندان یاد داده شد.

استادان فنون رزمی در ایران هر کدام با سلیقه و درجه توان خود اقدام به آموزش  فنون دفاع مشخصی می کردند و سازمان و ارگانی نظارت بر این موضوع نداشت اما اکنون هیئت های استانهای مختلف به آن روی آورده اند و به صورت منسجم تری نسبت به قبل اداره می گردد.

 

سبک جوجیستو در ایران،‌ سه نوع دارد که در سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و در حال حاضر ما در این زمینه  فعال هستیم و این ورزش به طور رسمی در مسابقات ملی و جهانی کاربرد دارد.